AndMore bonusu programma

Būt par lojālo klientu atmaksājas!

Laipni lūdzam zīmolu „Monton“ un „Ivo Nikkolo“ lojālais Klient!

  • Uzzini pirmais par jaunumiem kolekcijās un labākajiem piedāvājumiem.
  • Preču atgriešana lojālajiem klientiem turpmāk iespējama 30 dienu laikā no preces iegādes brīža uzrādot kases aparāta oriģinālo pirkuma čeku.
  • Saņem personalizētu dzimšanas dienas piedāvājumu un mūsu dizaineru ieteikumus modes pasaulē.

Viegli pieteikties gan veikalā, gan e-veikalā
Pieteikties Lojalitātes programmai Jūs variet „Monton“ vai „Ivo Nikkolo“ veikalos, kā arī e-veikalā ievadot savu epasta adresi sadaļā „Izveidot kontu“. Uz Jūsu ievadīto e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājuma epasts, kurā Jums jāapstiprina Jūsu vēlme ņemt dalību programmā norādot savus personas datus, un jāturpina sava klienta konta izveide.

Kā pieteikties SMS un jaunumu saņemšanai e-pastā?
Piesakoties Lojalitātes programmai Jūs variet norādīt kādu saziņas veidu no mums Jūs vēlaties saņemt.
Jautājumu gadījumā, lūdzu kontaktējaties e-pastā veidā uz info@monton.eu/info@ivonikkolo.com.

Kā atteikties no jaunumu un SMS saņemšanas?
Ja vēlaties atteikties no Lolajitātes programmas e-pastu jaunumu saņemšanas, lūdzu klikšķiniet uz linku e-pasta beigās un Jūsu pieprasījums tiks izskatīts. Atsakoties no jaunumu saņemšanas e-pastā, Jūs automātiski būsiet izņemts no šī pakalpojuma saņemšanas. Ja vēlaties atteikties no SMS saņemšanas, lūdzu sūtiet pieprasījumu uz info@monton.eu/info@ivonikkolo.com. Atteikties no SMS un jaunumu saņemšanas e-pastā Jūs variet arī pašrocīgi savā monton.eu/ivonikkolo.com izveidotajā lietotāja kontā.


Vispārīgie Monton/Ivo Nikkolo Lojalitātes programmas noteikumi

Monton/Ivo Nikkolo Lojalitātes programma ir Lolajitātes programma, kas darbojas uzņēmumu OÜ Baltman, Baltinia Oy Ab, SIA Baltika Latvija un Baltika Lietuva, JSC. veikalos.

1. Noteikumi, kas jāievēro pievienojoties Monton/Ivo Nikkolo Lojalitātes programmai
1.1 Pieteikums, kas jāaizpilda, lai pievienotos Monton/Ivo Nikkolo Lojalitātes programmai (turpmāk tekstā programmai) pieejamas uzņēmumu OÜ Baltman, Baltinia Oy Ab, SIA Baltika Latvija and Baltika Lietuva, JSC, veikalos, reģistrējoties ar ID karti, vai aizpildot attiecīgo pieteikuma formu.
1.2 Personai drīkst būt tikai viens derīgs lietotāja konts, kurā tiek uzskaitīti pirkumi, kas izdarīti MONTON, IVO NIKKOLO un MOETÄNAVA veikalos un E-VEIKALĀ.
1.3 Personas pieteikums tiks noraidīts, ja klienta veidlapas obligātie lauki, kuri nepieciešami, lai pievienotos programmai, nebūs aizpildīti, vai ja personai jau ir derīgs programmas konts.
1.4 Reģistrējoties ar ID karti, veikala apkalpojošais personāls nekavējoties ievada pieteikumā norādītos datus programmas informācijas sistēmā un klients var iepazīties ar programmu un konta nosacījumiem vietnē www.monton.eu/www.ivonikkolo.com.
1.5 Iesniedzot pieteikumu, pretendents / lietotājs ir apstiprinājis savu piekrišanu savu personas datu (t.sk. viņa iesniegto personas datu un lojalitātes programmas ietvaros veikto pirkumu) apstrādei, ko veic AS Baltika un OÜ Baltman, Baltinia Oy Ab mērķiem.
1.6 Lojalitātes programmai var pievienoties tikai fiziskas personas. Juridiskām personām nav iespējams pievienoties programmai.

2. Citi nosacījumi

2.1 Monton/Ivo Nikkolo Lojalitātes programmu tās uzturētājiem ir tiesības mainīt, paziņojot par to klientiem vismaz 5 dienas iepriekš. Ja konta lietotājs nevēlas turpināt izmantot kontu saskaņā ar grozītajiem noteikumiem un nosacījumiem, viņam / viņai ir tiesības iesniegt pieprasījumu konta anulēšanai, rakstot e-pastu uz info@monton.eu/info@ivonikkolo.com.
2.2 Monton/Ivo NIkkolo Lojalitātes programmas noteikumi, kā arī cita informācija par Monton/Ivo NIkkolo Lojalitātes programmu ir pieejama vietnē www.monton.eu/www.ivonikkolo.com. Ja rodas pretrunas starp informāciju drukātā veidā un tekstu interneta vietnē, vienmēr dominē teksts interneta vietnē.
2.3 Lai atteiktos no Monton/Ivo NIkkolo Lojalitātes programmas konta, konta lietotājs iesniedz raktisku pieteikumu uz -pasta adresi info@monton.eu/info@ivonikkolo.com. Iesniedzot attiecīgo pieteikumu, klienta konts tiks bloķēts pēc pieteikuma apstrādes.
2.4 Klientam ir pienākums nekavējoties informēt par visām izmaiņām datos, kas ļauj Klientam izmantot kontu, tostarp par vārda un kontaktinformācijas izmaiņām, ID kartes nozaudēšanu utt. Rakstveidā uz info@monton.eu/info@ivonikkolo.com.
2.5 Visiem fiziskajiem veikaliem (izņemot e-veikalu) ir tiesības atteikt preces atgriešanu klientam bez iemesla, ja klienta preču atgriešanas biežums pārsniedz 4 preču atgriešanas reižu 6 mēnešu laikā pēc kārtas. Iepriekš minētais neattiecas uz produktiem ar trūkumiem vai produktiem, kuriem likums nosaka citādi.
2.6 Visām atgrieztajām precēm jābūt neizmantotām, oriģinālajā iepakojumā, un precei jābūt ar visiem marķējumiem un etiķetēm, kas bija uz preces tās iegādes brīdī.

3. Privātuma politika

Personas datu apstrādātājs ir AS Baltika (Valukoja 10, Tallina, reģistra kods 10144415). Datu aizsardzības speciālists Kaupo Lõhmus, e-pasts dpo@baltikagroup.com.Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Igaunijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.Personas datu speciālists vāc šādus datus par Klientu: vārds, dzimums, dzimšanas diena, personas kods, tālruņa numurs, e-pasts un pirkumu vēsture.Klientu personas dati tiek apstrādāti un apkopoti šādiem mērķiem: pirkumu analīzes veikšanai, preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai, klientu lojalitātes programmas apkalpošanai. Personu datu speciālistam ir tiesības uz datiem personu datu bāzei, analizēt datus, kārtot un veikt paraugus.Personu datu speciālists neizpauž datus, kas viņam zināmi trešajāmTpersonām. Baltika pakalpojumi, tostarp informācijas sabiedrības pakalpojumi, nav paredzēti bērniem līdz 13 gadu vecumam.Pievienojoties Monton/Ivo Nikkolo Lojalitātes programmai, Klients piekrīt savu personas datu apstrādei. Datu aizsardzības speciālistam nosūtītie personas dati ir aizsargāti un tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju, ieskaitot e-veikala pasūtījumu vidē saglabātos datus par Klientu un viņa pasūtījumiem. Datu komunikācija starp Klientu un bankām un karšu norēķinu centru ir šifrēta, kas nodrošina Klienta personas datu un bankas rekvizītu drošību. Datu apstrādātājam nav piekļuves klienta konfidenciālajai bankas un maksājumu kartes informācijai.Datu aizsardzības speciālists veic visus pasākumus, tostarp informāciju tehnoloģiju un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu savāktos personu datus. Tikai pilnvarotām personām ir piekļuve datu modificēšanai un apstrādei.AS Baltika var atļaut citām juridiskām personām apstrādāt personas datus (pilnvarotais apstrādātājs) ar nosacījumu, ka ar šādu datu apstrādātāju ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru pilnvarotajam datu apstrādātājam ir pienākums glabāt apstrādātos personas datus konfidenciālus un nodrošināt personas datu aizsardzību saskaņā ar likumu. Šādi pilnvaroti datu apstrādātāji ir kases programmatūras nodrošinātāji, programmatūras izstrādes partneri, loģistikas pakalpojumu sniedzēji un mārketinga pakalpojumu sniedzēji. Pilnvaroto apstrādātāju vidū ir arī uzņēmumi, kas pieder tai pašai konsolidācijas grupai kā AS Baltika, un to darbinieki, kuri apstrādā personas datus, lai veiktu savus pienākumus.AS Baltika paziņos Klientam aktuālo juridisko personu pilnvaroto apstrādātāju sarakstu, pamatojoties uz klienta iesniegumu, kas rakstiski iesniegts uz AS Baltika adresi Valukoja 10, Tallinn vai uz e-pasta adresi info@monton.eu/info@ivonikkolo.com.Klientam ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju un pārbaudīt savus personas datus, pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt savu personas datu labošanu, pieprasīt viņa personas datu ierobežošanu, pieprasīt savu datu dzēšanu personas datos, pieprasīt pārsūtīt savus personas datus, tiesības, kas saistītas ar automatizāciju. Jums ir arī tiesības atsaukt iepriekš doto piekrišanu personas datu apstrādei. Lai saņemtu un pārskatītu informāciju, klients iesniedz attiecīgu rakstisku pieprasījumu uz adresi info@monton.eu/info@ivonikkolo.com.Personas datu speciālists drīkst nosūtīt klientam veidlapas, tostarp klientu apmierinātības aptaujas un piedāvājumus uz klienta e-pasta adresi vai ar īsziņu, tikai tad, ja klients pievienojas klienta programmai vai pašapkalpošanās vidē ir devis iepriekšēju piekrišanu.Klients var jebkurā laikā atcelt piekrišanu piedāvājumu un jaunumu e-pastu saņemšanai, piesakoties savā Klienta kontā iekš www.monton.eu/www.ivonikkolo.com, paziņojot par to pa e-pastu uz info@monton.eu/info@ivonikkolo.com vai izpildot e-pastā sniegtos norādījumus.Klients jebkurā laikā var piekļūt saviem personas datiem un daļēji tos mainīt, piekļūstot savam lietotāja profilam www.monton.eu/www.ivonikkolo.com vietnē, vai nosūtot atbilstošu pieprasījumu uz info@monton.eu/info@ivonikkolo.com. Lai dzēstu savāktos personas datus, klients iesniedz attiecīgu rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi info@monton.eu/info@ivonikkolo.com.Klientam kā Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību AS Baltika un Baltika AS datu aizsardzības speciālistam, Datu aizsardzības inspekcijai vai tiesai, ja Datu subjekts konstatē, ka personas datu apstrādes laikā ir pārkāptas viņa tiesības. Datu aizsardzības padomes (AKI) kontaktinformāciju var atrast AKI tīmekļa vietnē: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.Datu aizsardzības speciālists modificē un / vai dzēš klienta datus pēc klienta identitātes noteikšanas.Klienta personas datu glabāšanas termiņš ir pieci gadi no pēdējā pirkuma.Ja personas datu apstrāde notiek ar jaunu mērķi, nevis to, kuram sākotnēji tika vākti personas dati, vai arī tā nav balstīta uz Datu subjekta piekrišanu, Baltika AS rūpīgi izvērtēs šādas jaunas apstrādes pieļaujamību. Lai noteiktu, vai apstrāde jauniem mērķiem ir saskaņā ar mērķi, kādam sākotnēji tika vākti personas dati, Baltika AS cita starpā ņem vērā:(1) - saikne starp mērķiem, kādiem personas dati tika vākti, un paredzētās turpmākās apstrādes mērķiem;(2) - personas datu vākšanas konteksts, jo īpaši attiecības starp datu subjektu un Baltika AS;(3) - personas datu raksturs;(4) - ierosinātās turpmākās apstrādes iespējamās sekas datu subjektiem;(5) - atbilstošu aizsardzības pasākumu esamība. Baltika AS var vienpusēji mainīt privātuma politiku, par to paziņojot Klientam vismaz 2 nedēļas iepriekš.(6) - Baltika AS var vienpusēji mainīt privātuma politikas noteikumus saskaņā ar likumu. AS Baltika paziņo datu subjektam par izmaiņām AS Baltika mājas lapā vai citā veidā.AS Baltika un uzņēmumi, kas pieder tai pašai konsolidācijas grupai, savās vietnēs, tostarp Google Analytics , izmanto sīkdatnes, informējot par to klientu un lūdzot viņu piekrišanu. Vairāk par sīkfailu politiku varat izlasīt vietnē https://www.ivonikkolo.com/, https://www.monton.eu/.