Privatumo politika

1. Atsakingas asmens duomenų tvarkytojas yra AS „Baltika“ (Valukoja 10, Talinas, Estija, įmonės kodas 10144415), duomenų apsaugos specialistas – Kaupo Lõhmus, el. paštas dpo@baltikagroup.com.

2. Duomenys tvarkomi pagal Estijos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

3. Atsakingas asmens duomenų tvarkytojas renka šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, lytis, gimimo data, asmens kodas, telefono numeris, el. paštas, apsipirkimo istorija. „Baltika“ paslaugos, įskaitant informacinės visuomenės paslaugas, nėra skirtos jaunesniems nei 13 metų vaikams. 

4. Asmens duomenys renkami ir apdorojami šiais tikslais: pirkinių analizė, prekių pardavimas, paslaugų teikimas, klientų lojalumo programos aptarnavimas. Atsakingas asmens duomenų tvarkytojas turi teisę kurti užklausas duomenų bazei, kurioje saugomi asmens duomenys, taip pat duomenis analizuoti, rūšiuoti ir įtraukti į atrankos imtį. Duomenų tvarkymo veiksmų registrą rasite ČIA.

5. Atsakingas asmens duomenų tvarkytojas neatskleidžia trečioms asmenims duomenų, kurie jam tapo žinomi.

6. Prisijungdamas prie klientų programos klientas patvirtina savo sutikimą, kad jo asmens duomenys bus apdorojami. Asmens duomenys, kurie buvo pateikti atsakingam asmens duomenų tvarkytojui, saugomi ir apdorojami kaip konfidenciali informacija, įskaitant el. parduotuvės užsakymų skiltyje išsaugotus duomenis apie klientą ir jo pateiktą užsakymą. Visi duomenys tarp kliento, bankų ir mokėjimo kortelių aptarnavimo centro siunčiami užšifruoti, taip užtikrinamas klientų asmens duomenų saugumas. Duomenų tvarkytojas neturi prieigos prie konfidencialių kliento banko rekvizitų ir mokėjimo kortelės duomenų.

7. Atsakingas asmens duomenų tvarkytojas imasi visų veiksmų, įskaitant infotechnologinius ir organizacinius, siekdamas apsaugoti surinktus asmens duomenis. Juos tvarkyti ar pakeisti gali tik asmenys, kurie buvo specialiai įgalioti tokiems veiksmams atlikti.

8. Duomenims tvarkyti AS „Baltika“ gali įgalioti kitus juridinius asmenis (įgaliotus duomenų tvarkytojus), su sąlyga, kad su tokiu duomenų tvarkytoju yra sudaryta sutartis, numatanti įgalioto duomenų tvarkytojo pareigą laikyti asmens duomenis konfidencialia informacija ir užtikrinti asmens duomenų saugumą pagal įstatymo numatytus reikalavimus. Tokie įgalioti duomenų tvarkytojai yra kasos programinės įrangos paslaugų teikėjai, programinės įrangos kūrimo partneriai, logistikos ir rinkodaros paslaugų teikėjai. taip pat įgalioti duomenų tvarkytojai yra AS „Baltika“ konsoliduotai grupei priklausančios įmonės ir jų darbuotojai, kurie tvarko duomenis atlikdami savo darbo pareigas.

9. Su atnaujintu AS „Baltika“ įgaliotų duomenų tvarkytojų sąrašu klientas gali susipažinti nusiuntęs rašytinę užklausą AS „Baltika“ adresu Valukoja 10, 10135 Talinas, Estija arba el. paštu info@monton.eu/info@ivonikkolo.com, taip pat apsilankęs interneto svetainės privatumo politikos skiltyje. Duomenų tvarkymo veiksmų registrą rasite ČIA.

10. Klientas turi teisę bet kada gauti informaciją apie savo asmens duomenis ir su jais susipažinti, reikalauti suteikti prieigą prie savo asmens duomenų, reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti apriboti savo asmens duomenis, reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, reikalauti perkelti savo asmens duomenis, taip pat teisę, susijusią su automatiniu apdorojimu bei teisę  gauti priežiūros institucijos pateiktą įvertinimą. Taip pat klientas turi teisę atšaukti savo ankščiau duotą sutikimą apdoroti asmens duomenis. Norėdami gauti informaciją ir susipažinti su savo asmens duomenimis, klientas turi nusiųsti tokio turinio užklausą el. paštu info@monton.eu/info@ivonikkolo.com. 

11. Atsakingas asmens duomenų tvarkytojas siunčia klientui naujus pranešimus, įskaitant klientų pasitenkinimo apklausas ir pasiūlymus, el. paštu ar SMS žinutėmis – tik tuo atveju, jei klientas iš anksto davė tokį sutikimą prisijungdamas prie premijų programos ar patvirtindamas tokį sutikimą savitarnos aplinkoje.

12. Klientas bet kuriuo metu gali atsisakyti pasiūlymų ir naujienlaiškių prenumeratos, prisijungęs prie interneto svetainės www.monton.eu/www.ivonikkolo.com savitarnos arba nusiuntęs tokį prašymą el. paštu info@monton.eu/info@ivonikkolo.com, arba sekdamas gautame el. pašto laiške pateiktus nurodymus.

13. Klientas bet kuriuo metu gali susipažinti su savo asmens duomenimis ir pakeisti juos visus arba jų dalį, prisijungęs prie interneto svetainės www.monton.eu/www.ivonikkolo.com savitarnos arba nusiuntęs tokį prašymą el. paštu info@monton.eu/info@ivonikkolo.com. Taip pat klientas gali pareikalauti ištrinti savo asmens duomenis, nusiuntęs tokį rašytinį prašymą el. paštu info@monton.eu/info@ivonikkolo.com.

14. Atsakingas asmens duomenų tvarkytojas pakeis ir / arba ištrins kliento duomenis po to, kai bus nustatyta kliento tapatybė.

15. Kliento asmens duomenys saugomi penkerius metus nuo paskutinio pirkimo dienos.

16. Jei asmens duomenys tvarkomi nauju tikslu, skirtingu nei tas, kuriuo asmens duomenys buvo renkami pradžioje, arba jei nėra gautas duomenų subjekto sutikimas asmens duomenims tvarkyti, AS „Baltika“  atidžiai nagrinėja šio naujo tvarkymo leistinumą. Nustatant, ar asmens duomenų tvarkymas nauju tikslu atitinka tą, kuriam asmens duomenys buvo renkami pradžioje, AS „Baltika“ be kita ko atsižvelgia į

(1) tų tikslų, kuriais asmens duomenys buvo renkami pradžioje, ryšį su toliau planuojamo tvarkymo tikslais;
(2) asmens duomenų surinkimo kontekstą, ypač duomenų subjekto ryšį su AS „Baltika“;
(3) asmens duomenų rūšį;
(4) toliau planuojamo tvarkymo galimus padarinius duomenų subjektui;
(5) tinkamų apsaugos priemonių egzistavimą.

17. AS „Baltika“ pasilieka teisę vienašališkai keisti privatumo politiką pagal įstatymų reikalavimus.Apie pakeitimus AS „Baltika“ praneša duomenų subjektui per interneto svetainę ar kitu būdu.

18. AS „Baltika“ ir tai pačiai konsoliduotai grupei priklausančios įmonės  savo interneto svetainėse naudoja slapukus, įskaitant „Google Analytics“ ir „Hotjar“, apie tai informuojant klientą ir prašant jo sutikimo. Slapukų naudojimo taisyklės plačiau išdėstytos šios svetainės skiltyje https://www.monton.eu/www.ivonikkolo.com/kypsised.